SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

nước mắm cá, mắm ruốc Xuân Hồng

HTX mua bán và chế biến thủy sản Xuân Hồng
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0338721621
Email: mainhung041985@gmaill.com
- Sản phẩm công nghiệp nông thôn
- Sản phẩm OCOP 3 sao