phân đa lượng NPK 15.10.15+TE chuyên dùng cho cây Công nghiệp

CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở đóng tại: 169 Đào Duy Từ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 
Điện thoại: 0232.3 512 418;         Fax: 0232.3 512 418 - 0232.3 514 011
Mã số Chi nhánh: 3100126555-007


1. Thành phần: Nts: 15%; P2O5hh: 10%; K2Ohh : 15%;  B: 500 ppm; Zn: 500 ppm; Vilượng: Fe; Cu; Mo; Mn…

2. Công Dụng (Tác Dụng): 
Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Đặt hàng