SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Rượu nếp cẩm Trường Chinh

Rượu truyền thống Trường Chinh
Địa chỉ: Số 63, đường Phan Đình Phùng, Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0903 071 875
Email: ruoutruongchinh99@gmail.com
Sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình
Giá bán: 120.000 VNĐ