SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Rượu sim Xuân Hưng

Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh Nấm sạch và Rượu Xuân Hưng
Địa chỉ: Thôn 3, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0368 176 919
Email: nguyenxuan2441977@gmail.com
Sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình
Sản phẩm OCOP 3 sao
Giá bán: 150.000 VNĐ/750ml