SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Rượu võ xá

HTX sản xuất kinh doanh rượu làng nghề Võ Xá

Địa chỉ: Thôn Tây - xã Võ Ninh--Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình

Điện thoại: 0983943505

Email: lehoapru@gmail.com

Sản phẩm OCOP 3 sao

Giá bán:

- Rượu nếp 5 lít: 170.000 VNĐ

- Rượu nếp 1,5 lít: 50.000 VNĐ

- Rượu nếp chai sứ 0,5 lít: 80.000 VNĐ

- Rượu nếp nguyên chất 0,5 lít: 80.000 VNĐ

- Rượu gạo 0,5 lít: 80.000 VNĐ