SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Thịt gà quê

Công ty TNHH Dịch vụ Chợ Việt
Địa chỉ: 32 Hoàng Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 0818883335    Email: ketoan.choviet@gmail.com
Giấy đăng ký kinh doanh số: 3101069236