SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Tinh dầu Như Oanh

Hợp tác xã sản xuất tinh dầu Như Oanh
Địa chỉ: Thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0385 556 828
Email: tranoanhglinl68@gmail.com
Sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Bình; Sản phẩm OCOP 3 sao
Giá bán
- Chai 100ml: 160.000 VNĐ
- Chai 50 ml: 80.000 VNĐ
- Chai 30 ml: 75.000 VNĐ
- Chai 20 ml: 45.000 VNĐ
- Chai 10 ml: 25.000 VNĐ