SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Tỏi đen và rượu tỏi đen

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng 2-9
Địa chỉ: Phường Ba Đồn - thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 02323.500.678