SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Tôm khô

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chế biến thủy sản Long Tám
Địa chỉ: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới
Giám đốc: Đào Thị Tám
Điện thoại: 0983.842.024
Email: htxlongtam@gmail.com