SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Trà măng tây

Hợp tác xã sản xuất - thương mại và dịch vụ nông nghiệp Thanh Xuân
Địa chỉ: xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0962 206 038
Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
Giá bán: 150.000đ/gói