SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Trà Nhân Sâm Bố Chính Tuệ Lâm

Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tuệ Lâm
Địa chỉ: Số 11 Xuân Diệu, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0818434567
Website: duoclieutuelam.vn
Email: tuelam.ketoan@gmail.com
Trà Nhân Sâm Bố Chính Tuệ Lâm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.
Giá bán:
135.000/hộp Classic 25 gói.
250.000/hộp Luxury 30 gói.