SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Túi xách mây tre đan

Hợp tác xã Mây tre đan Vân Sơn
Đại diện: Ông Lê Viết Sơn - Giám Đốc HTX
Địa chỉ:  Thôn Kim Trung, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại:  0915430744
Giá bán: Liên hệ