Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm nhà máy sản xuất các đồ dùng gia đình

Cập nhật:
02-01-2019


Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm nhà máy sản xuất các đồ dùng gia đình

10/5/2018 8:22:59 AM

Một doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán lẻ tìm nhà máy sản xuất các đồ dùng gia dụng gia đình để đưa vào hệ thống Home Depot và Lowe's với các mặt hàng sau:

 

 

 

Bath vanities

Hardwood and enginnered flooring

ceramic tile

Luxury vinyl tile

Decorative lighting

Scaffolding

Paint Brushes

Paint scrapers and tools

Sawhorses (metal stamping)

Faucets

Plumbing fixtures

Toilets

Shower doors

Utility pumps

Led lighting fixtures

Tool bags and tool belts and work gloves

Ceiling fans

Garden tools

Wheelbarrows

Small appliances

Door slabs

Pool fencing steel and aluminum

Window blindsDrapery hardware.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam 2 đợt  vào cuối tháng 10 và tháng 11/2018 để tham quan nhà máy.

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị liên lạc với chi nhánh thương vụ Houston để kết nối theo địa chỉ houston@moit.gov.vn

Đề nghị Doanh nghiệp khi liên lạc thương vụ cần gửi thông tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp

Các tin khác