Giới thiệu

Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công nghiệp Quảng Bình (nay là Sở Công Thương Quảng Bình) được thành lập ngày 26/4/2002 theo Quyết định số 40/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Bình, với 03 biên chế sự nghiệp, có chức năng giúp Giám đốc Sở Công Thương trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2008, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình trực thuộc Sở Công Thương theo Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh. Từ đây, chức năng nhiệm vụ và biên chế tổ chức của Trung tâm đã được thay đổi, bổ sung để đáp ứng với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành Công Thương.

Hiện nay Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các hoạt động: khuyến công; tư vấn phát triển công nghiệp; xúc tiến thương mại; tiết kiệm năng lượng; sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; thương mại điện tử; thông tin công thương và các dịch vụ khác do ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương.

Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức và người lao động, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đã được tặng nhiều bằng khen của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Công Thương Quảng Bình về các thành tích xuất sắc trong công tác hàng năm; được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2018 và nhiều bằng khen, giấy khen về kết quả công tác Đảng, công đoàn của Trung tâm.

Tiếp quản và vận hành Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình từ ngày 17/3/2014 theo Quyết định số 178/QĐ-SCT của Sở Công Thương, đến nay, Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình (website:quangbinhtrade.vn) đã thu hút 130 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của tỉnh đăng ký thành viên tham gia với hàng trăm sản phẩm được đăng tải, quảng bá với gần 22 triệu lượt truy cập.

Trung tâm đã tổ chức 10 hội nghị, tập huấn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các phóng sự phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Thương mại điện tử trên Đài phát thanh – Truyền hình Quảng Bình; Hỗ trợ xây dựng website Thương mại điện tử cho 35 doanh nghiệp thành viên Sàn giao dịch TMĐT; Hỗ trợ 14 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ mã QR code để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm…

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình là cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi thông tin, quảng bá thương hiệu và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thông qua việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Về hoạt động thông tin công thương, Trung tâm đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị truyền thông đại chúng thực hiện các chuyên mục, chương trình tuyên truyền các hoạt động của ngành Công Thương tỉnh.

Chủ động nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác; Thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản trị hành chính, xây dựng và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, công tác tài chính – kế toán… Công tác Hành chính – Tổng hợp đóng góp một phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện Dự án“Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/ Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” của Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV tại Quảng Bình giai đoạn 2017-2020, Trung tâm đã phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan tổ chức hiệu quả các nội dung hợp phần kỹ thuật của dự án, đạt được các mục tiêu dự án đề ra.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ 86 đơn vị được hỗ trợ tiếp cận với kỹ thuật/thị trường/nguồn lực/lợi nhuận; có 95 đơn vị được hưởng lợi và tăng lợi nhuận/ việc làm / mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh. Qua đó đã góp phần đa dạng hóa nguồn kinh phí thực hiện chương trình từng bước nâng cao giá trị sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ : Số 59 – Trần Nguyên Hãn – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại : 0232.3850508

Email : quangbinhtrade@gmail.com