QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA HÀNG

– Người Mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người bán bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người Bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

– Người Mua có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐTQB trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi qua email/phương thức liên hệ trực tuyến khác hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Ban Quản lý Sàn TMĐTQB.

– Người mua cam kết những thông tin cung cấp trên Sàn TMĐTQB là chính xác. Người mua tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp và hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB vào những mục đích bất hợp pháp, bất hợp lý.

– Người mua không được đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai, Ban Quản lý Sàn TMĐTQB không chịu trách nhiệm về những thiết hại hay rủi ro Người Mua có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet và Email.

Người mua không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐTQB dưới mọi hình thức.