TRUNG TÂM HỖ TRỢ THÔNG TIN

Mọi thắc mắc về quá trình đăng ký, mua hàng, tham gia Sàn GD TMDT Quảng Bình vui lòng liên hệ:

Ban Quản lý Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình – Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3796 967      Email: quangbinhtrade@gmail.com[Microsoft1]