Đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản

Ngày 18/02/2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 873/ BCT - TTTN về việc đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản.

Xem tiếp

Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chăm lo đời sống cán bộ viên chức và người lao động

Tổ chức Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là bạn đồng hành đại diện tâm tư nguyện vọng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, là nơi để cấp quản lý và người lao động tìm được tiếng nói chung, hỗ trợ tốt cho hoạt động của tổ chức được thống nhất và hiệu quả. 

 

Xem tiếp

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình. Sáng ngày 01/02/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCNLĐ) năm 2021.

Xem tiếp

Xúc tiến thương mại Quảng Bình một năm nhìn lại

Năm 2020, với tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ, là một năm đầy khó khăn đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực xúc tiến thương mại. 

Xem tiếp

Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, gồm 170 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí phế duyệt là 143.000 triệu đồng.  

Xem tiếp

VIDEO CLIP ONLINE