Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, gồm 170 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí phế duyệt là 143.000 triệu đồng.  

Xem tiếp

Khai mạc Hội chợ Xuân Tân Sửu Quảng Bình năm 2021

Tối ngày 08/01/2021, tại Khu đất Nhà văn hóa tỉnh (cũ), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Khoa học và Phát triển xã hội tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân Tân Sửu Quảng Bình năm 2021.  

Xem tiếp

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2020

Thực hiện Chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2020, Sở Công Thương Tiền Giang và Cục Công Thương địa phương phối hợp tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2020.

Xem tiếp

Mời tham gia Triển lãm Trực tuyến Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2020

Thực hiện công văn số 7528/BCT-XTTM ngày 07/10/2020 của Bộ Công Thương và Công văn số 2501/XTTM-HTXK ngày 06/10/2020 của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương về việc mời tham dự Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2020; Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại công văn số 3585/VPUBND-KT ngày 13/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình  và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương về việc tham gia Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2020.

Xem tiếp

Mời tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng năm 2020

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng năm 2020”.

Xem tiếp

VIDEO CLIP ONLINE