QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Sàn TMĐTQB

a) Quyền của Thành viên Sàn TMĐTQB

– Khi đăng ký trở thành thành viên Sàn TMĐTQB và được Sàn TMĐTQB đồng ý, thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa, dịch vụ đăng trên Sàn TMĐTQB.

– Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sàn TMĐTQB và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn.

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

– Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐTQB trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi qua email/phương thức liên hệ trực tuyến khác hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Ban Quản lý Sàn TMĐTQB.

b) Trách nhiệm của Thành viên Sàn TMĐTQB

–  Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐTQB để đảm bảo hoàn thành đơn hàng một cách trung thực và chính xác bao gồm: Tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ,… Riêng đối với Người bán phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin bao gồm Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp Quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Các thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ (nếu có) phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan (như: thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển, và các chi phí phát sinh khác). Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa, dịch vụ niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

– Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán trực tuyến trên Sàn TMĐTQB.

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐTQB về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐTQB và những thông tin đăng tải lên Sàn TMĐTQB là chính xác.

– Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao dịch TMĐTQB.

–  Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn Giao dịch TMĐTQB trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Người Bán diễn ra trên Sàn.

–  Người Bán có trách nhiệm nêu rõ chính sách đổi trả, bảo hành, bảo trì hàng hóa dịch vụ khi đăng tải thông tin trên Sàn TMĐTQB. Người Bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Người Bán.

– Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch TMĐTQB vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao dịch TMĐTQB hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao dịch TMĐTQB cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao dịch TMĐTQB rong Quy định này.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐTQB dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao dịch TMĐTQB.

– Tuân thủ các quy định, chính sách, Tiêu chuẩn cộng đồng của Sàn Giao dịch TMĐTQB.

Quyền và Nghĩa vụ của Người bán trên Sàn TMĐTQB

Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của Thành viên trên Sàn Giao dịch TMĐTQB, Người bán còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

–  Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (và Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 52/2013/NĐ-CP) khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn TMĐTQB.

– Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn TMĐTQB.

–  Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐTQB.

–  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

– Ký Biên bản thỏa thuận về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình, cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động và các quy định của Sàn TMĐTQB.