HƯỚNG DẪN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP THAM GIA

– Bước 1 : Đăng ký tài khoản gian hàng trực tuyến trên Sàn TMĐTQB :

Truy cập địa chỉ quangbinhtrade.vn trên máy tính.

Chọn Đăng ký ở trên cùng góc phải màn hình. Chọn Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp và nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Sau khi nhập hoàn thành thông tin, nhấn Đăng ký,Người Bán đã tạo được tài khoản của mình trên Sàn TMĐTQB.

Sàn TMĐTQB sẽ xác nhận và kích hoạt tài khoản cho Người Bán.

– Bước 2 : Chờ phê duyệt gian hàng:

  Người Bán cập nhật các thông tin chi tiết khác (Hồ sơ doanh nghiệp và Cài đặt giao diện) đầy đủ trước khi gửi Ban Quản lý Sàn phê duyệt gian hàng. Người bán có thể cài đặt/thay đổi giao diện gian hàng theo các tùy chọn (mặc định, cơ bản, nâng cấp…) trên hệ thống. Người Bán cập nhật các thông tin giới thiệu về doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân (mô tả,  hình ảnh, video, banner…). Sau khi gửi duyệt, Người Bán có thể đăng nhập trở lại và chỉnh sửa, bổ sung hình ảnh, thông tin nếu cần.

Sau khi hoàn thành việc cập nhật thông tin, doanh nghiệp nhấn Lưu và xem trước. Doanh nghiệp đọc kỹ các điều khoản quy định khi đăng ký tham gia Sàn TMĐTQB và nhấn xác nhận Tôi đồng ý và nhấn Gửi duyệt gian hàngđể gửi thông tin đến Ban Quản lý Sàn TMĐTQB kiểm duyệt. Khi gửi duyệt gian hàng thành công sẽ có thông báo hiển thị ‘Đã gửi yêu cầu xét duyệt !. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo qua email và giao diện gian hàng doanh nghiệp sẽ hiển thị trên Sàn TMĐTQB khi gian hàng được duyệt.

Người Bán đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp, Người Bán tiến hành quản lý sản phẩm, quản lý khuyến mại, quản lý đơn hàng, thông tin dữ liệu khách hàng, tình hình doanh thu bán hàng, trích xuất báo cáo…

+ Quản lý sản phẩm:

Người bán chuẩn bị và rà soát các thông tin trước khi đăng lên gian hàng bằng chữ và hình ảnh. Các thông tin cần đăng phải được chia thành 02 phần thông tin sản phẩm và hình ảnh sản phẩm. Các nội dung bằng chữ cho phần mô tả sản phẩm không giới hạn ký tự, không có quy định về định dạng chữ do Sàn TMĐTQB sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất. Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png.

Yêu cầu tất cả hàng hóa, dịch vụ khi giới thiệu và bán hàng trên Sàn TMĐTQB phải cung cấp thông tin chính xác về đặc tính hàng hóa dịch vụ, xuất xứ hàng hóa và các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng theo quy định của pháp luật.

 Người Bán tiến hành đăng tải thông tin, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ lên gian hàng (tên sản phẩm hàng hóa, hình ảnh, mô tả sản phẩm và thuộc tính sản phẩm, hướng dẫn sử dụng (nếu có), giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, vận chuyển, giao nhận, khuyến mại, giảm giá, phương thức thanh toán…).

+ Quản lý Khuyến mãi :

Người Bán quản lý, tạo mới, chỉnh sửa các mã khuyến mãi (02 hình thức khuyến mãi giảm giá được tích hợp: Giảm giá theo phần trăm và giảm giá theo sản phẩm cố định)

+ Quản lý đơn hàng :

Người Bán quản lý và xử lý đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng, xem tình trạng đơn hàng, số lượng đơn hàng, số tiền, lọc các đơn hàng theo sản phẩm, xuất thông tin các đơn hàng theo thời gian, yêu cầu vận chuyển…

+ Quản lý doanh thu bán hàng, trích xuất báo cáo…

Doanh nghiệp tham khảo Tài liệu hướng dẫn ở đường link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/17Cjvw2RulhDkf2f7X3CXNmn7Yy860kxt/view