Công ty xăng dầu Quảng Bình

0 trên 5

Địa chỉ: Số 118 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Hotline: 02323822839

Website: http://quangbinh.petrolimex.com.vn/

Email: quangbinh@petrolimex.com.vn

Mã số thuế: 3100105749

Đánh giá 0
Tỉ lệ phản hồi 90%
Sản phẩm 4
Thời gian phản hồi Trong vài giờ
Tham gia 1 năm 1 tháng 15 ngày trước
Chia sẻ:
  • Thông tin doanh nghiệp
  • Hình ảnh doanh nghiệp
  • Lin hệ doanh nghiệp

Công ty xăng dầu Quảng Bình thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ là: Kinh doanh xăng dầu, gas hóa lỏng, sản phẩm hóa dầu. Hệ thống cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex có 50 Cửa hàng (gồm 46 CHXD và 04 cửa hàng chuyên doanh gas – DMN). Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty xăng dầu Quảng Bình:

- Tổ chức kinh doanh các ngành hàng, mặt hàng đã đăng ký và các mặt hàng không nằm trong danh mục nhà nước cấm kinh doanh đúng pháp luật nhà nước quy định, bảo toàn vốn và có lợi nhuận ngày càng cao.

- Tổ chức thực hiện chế độ hạch toán kế toán và quản lý tài chính, quản lý tài sản, quản lý lao động và tiền lương đúng quy định của pháp luật hiện hành và đúng các quy chế quy định của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giao.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động trong doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật lao động và các chính sách của nhà nước.

- Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, tiên tiến và xây dựng bộ máy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Chăm lo đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh ngày càng đa dạng và phức tạp của kinh tế thị trường.

- Xây dựng và tôn tạo văn hoá doanh nghiệp theo hướng văn minh và tiến bộ, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phấn đấu xây dựng doanh nghiệp và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Kể từ ngày sát nhập về Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Quảng Bình có những bước tiến vượt bậc trong hoạt động kinh doanh. Vốn kinh doanh của công ty luôn được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, không phải vay từ các tổ chức tín dụng. Nguồn tiền lương và thu nhập người lao động được cân đối và điều hoà toàn ngành.

Công ty xăng dầu Quảng Bình

Số 118 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

quangbinh@petrolimex.com.vn

02323822839

http://quangbinh.petrolimex.com.vn/

Liên hệ

Phổ biến Mới nhất Bán chạy

Bán chạy nhất