Mời tham gia “Đoàn giao dịch thương mại tại Lào”

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Lào. Cụ thể như sau:

Xem tiếp

Mời tham gia “Hội chợ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Quảng Bình năm 2019”

Thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT, ngày 27/12/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức “Hội chợ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Quảng Bình năm 2019”.

Xem tiếp

Khai mạc Hội nghị kết nối cung – cầu sản phẩm, hàng hóa khu vực Hợp tác xã

Sáng ngày 18/4/2019, tại Trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị kết nối cung – cầu sản phẩm, hàng hóa khu vực Hợp tác xã.

Xem tiếp

Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại Hợp tác xã năm 2019

Chiều ngày 17/4/2019, tại Trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại Hợp tác xã năm 2019. Hội chợ do Liên minh hợp tác xã Việt Nam là cơ quan chủ trì, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư (trực thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam) phối hợp với Viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức thực hiện.

Xem tiếp

Mời tham gia “Hội chợ Đặc sản Vùng miền – Bình Định 2019”

Nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói chung và thực hiện có hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính Trị đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Định trong năm 2019, Sở Công Thương Bình Định chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức “Hội chợ Đặc sản vùng miền – Bình Định 2019”.

Xem tiếp

VIDEO CLIP ONLINE