Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình. Ngày 11/01/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCNLĐ) năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Mậu Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình; đồng chí Dương Văn Minh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan.

   

Toàn  cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2023, trong thời gian qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Bộ Công Thương, các Cục, Vụ và đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương; sự chỉ đạo của Sở Công Thương và sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, người lao động. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2023 đề ra.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2023; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Trung tâm.

   

Đ/c Dương Văn Minh – Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2023.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, phân tích những kết quả đạt được trong năm 2023 cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã nêu cao tinh thần dân chủ, tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo cũng như sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định áp dụng tại Trung tâm.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, tập thể Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen; 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 03 cá nhân được Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen và 100% cán bộ viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

    

   

Đ/c Lê Mậu Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

Hội nghị đã thống nhất đưa ra Nghị quyết với những mục tiêu cơ bản sau: Tập thể Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, các tổ chức, đoàn thể và cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền vững, tư vấn phát triển công nghiệp, phát triển thương mại điện tử, thông tin công thương, quản lý, sử dụng thiết bị dự phòng của Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình. Góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của ngành Công thương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCNLĐ) tiếp tục được nâng cao để yên tâm công tác, phấn đấu lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do đơn vị và Công đoàn cơ sở phát động.

   

Đ/c Lê Mậu Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, Đ/c Lê Mậu Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể đơn vị đạt được trong năm vừa qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ.

 

Đức Hạnh