Kiểm tra, thẩm định các đề án được phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương Quý IV năm 2023.

Tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2023. Vừa qua, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các đề án được phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương Quý IV năm 2023 do đồng chí Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn, cùng thành viên là các cán bộ thẩm định thuộc Phòng Quản lý Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, thẩm định 04 đơn vị: Công ty TNHH Gốm sứ Đức Huấn, Công ty TNHH Tim Home, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dưng, Hợp tác xã (HTX) chế biến Thủy sản Nhân Trạch thuộc các lĩnh vực: sản xuất bột thạch cao, sản xuất cửa nhựa lõi thép, mộc dân dụng, chế biến nước mắm.

   

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Gốm sứ Đức Huấn.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn nhận thấy các cơ sở CNNT đã có các hạng mục đầu tư phù hợp với các nội dung trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đáp ứng với các quy định hiện hành, các nội dung thực hiện của các đề án mang tính thiết thực, ý nghĩa, động viên, khuyến khích kịp thời được các đơn vị. Các cơ sở CNNT đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ và thiết bị, chú trọng thiết kế mẫu mã bao bì nhãn mác qua đó đã qua đó đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương như Công ty TNHH Gốm sứ Đức Huấn, HTX chế biến thủy sản Nhân Trạch.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, các nội dung thực hiện của các đề án Khuyến công địa phương mang tính thiết thực, ý nghĩa, động viên, khuyến khích kịp thời được các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đầu tư thiết kế in ấn mẫu mã bao bì hộp đựng làm cho sản phẩm có tính cạnh tranh hơn giúp các doanh nghiệp nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị mà trước đây các doanh nghiệp sử dụng; tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. 

   

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Tim Home

Từ thực tế kiểm tra, thẩm định đề án khuyến công địa phương trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan để hỗ trợ vốn khuyến công cho các cơ sở CNNT Quý IV năm 2023 theo quy định.

Với những hiệu quả khả quan từ công tác khuyến công mang lại. Trong năm tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục tích cực phối kết hợp với các phòng ban thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế, Kinh tế – Hạ tầng thành phố, huyện, thị xã và các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của trung ương và tỉnh, hưởng các chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công mang lại, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động nông thôn, ổn định, phát triển bền vững.

                                      

 

Phan Thị Nhàn – TTKC&XTTM