Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Hiện nay, đứng trước thực trạng khó khăn chung của năng lượng toàn cầu, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lại càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho công cuộc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

   

Băng rôn tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; được sự đồng ý của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) tổ chức treo băng rôn, phướn tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc Chương trình Tiết kiệm năng lượng năm 2024.

Theo đó Trung tâm đã triển khai treo băng rôn, phướn tuyên truyền, cổ động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với nội dung cô đọng, súc tích; bố cục, thông tin, hình ảnh đơn giản, dễ hiểu và sinh động làm nổi bật được ý nghĩa mục tiêu; truyền tải được thông điệp đến người xem một cách có hiệu quả tại các tuyến phố và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả của việc sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng. Tạo sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cộng đồng xã hội, người dân.Thông qua đó giúp các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng một cách hợp lý, tối ưu, hiệu quả nhất khi áp dụng vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

   

Phướn tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Song song với hoạt động treo băng rôn, phướn tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm cũng tiến hành xây dựng, phát sóng phóng sự về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát sóng trên đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình đồng thời trong thời gian tới Trung tâm sẽ tổ chức hội nghị (tập huấn) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổ chức phong trào tiết kiệm năng lượng tại khu dân cư.

Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khoẻ cho con người và hướng đến xã hội phát triển bền vững.

 

 

Phan Thị Nhàn - TTKC&XTTM