Đào tạo về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững cho cán bộ Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong 02 ngày 12 và 13/10/2023, tại Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tổ chức khóa đào tạo cơ bản về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho cán bộ thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là chương trình nằm trong hoạt động của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 nhằm đào tạo cho cán bộ thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị liên quan trong việc nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, qua đó xây dựng và phát triển mạng lưới về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên khắp cả nước.

   

Các đại biểu tham dự khóa đào tạo

Chương trình có sự tham gia của hơn 20 đại biểu đại diện cho các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công, các đơn vị tư vấn và đơn vị liên quan, đến từ hơn 15 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nội dung của chương trình được trao đổi trong 02 ngày với các chủ đề liên quan đến Sản xuất bền vững; quản lý tài nguyên bền vững; phân phối bền vững; tiêu dùng bền vững.

Khoá đào tạo được chia thành 5 phần với các nội dung gồm: Tổng quan về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP); Bài chia sẻ về giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc phân tích hệ thống nước, cũng như phân tích cân bằng dòng nước và các mẹo tối ưu hoá sử dụng nước, quản lý nước; Giải pháp sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất tiết kiệm và hiệu quả, an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp và tổ chức minigame kết nối sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất tiết kiệm, hiệu quả và an toàn lao động nghề nghiệp; Chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp, hướng dẫn đánh giá chuyên sâu các cơ hội sản xuất bền vững; Chia sẻ những thông tin hữu ích về sản xuất bền vững trong lĩnh vực điện năng và nhiệt năng.

Ngoài ra các đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng các công cụ tính toán trong kiểm toán năng lượng. Đồng thời, trao đổi các chủ đề về mục tiêu, mô hình, tầm quan trọng của phân phối bền vững, cũng như tiêu dùng bền vững.

Sau khi tham gia khoá đào tạo, các đại biểu sẽ được cấp chứng chỉ từ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương. Đây cũng là tiền đề để Bộ Công Thương liên hệ, xây dựng và mở rộng mạng lưới về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên khắp cả nước.

 

 

Phan Thị Nhàn - TTKC&XTTM