Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tổ chức phong trào tiết kiệm năng lượng tại khu dân cư thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Bình năm 2023.

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; được sự đồng ý của Sở Công Thương, ngày 22/9/2023 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biển, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khu dân cư xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

   

Cấp phát bóng đèn cho các hộ dân tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa

Tham dự Chương trình về phía Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có sự có mặt của đồng chí Dương Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công; về phía UBND xã Châu Hóa có ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa cùng đại diện các hộ gia đình của 05 thôn trên địa bàn xã Châu Hóa. Tại Chương trình, Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình những kiến thức cơ bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cách sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện vào cuộc sống hàng ngày, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho gia đình và mọi người. Cũng tại Chương trình Trung tâm đã tổ chức cấp phát 01 bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho mỗi hộ gia đình với mong muốn góp phần tiết kiệm năng lượng và phát triển phong trào tiết kiệm năng lượng trong khu dân cư.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả của việc sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng. Tạo sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cộng đồng xã hội, người dân. Xây dựng nếp sống, thói quen tiết kiệm năng lượng trong sử dụng thiết bị chiếu sáng và đồ gia dụng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục điều tra, khảo sát để tổng hợp, đánh giá và đề xuất hình thức hỗ trợ hợp lý cho các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Phan Thị Nhàn - TTKC&XTTM