Kiểm tra, thẩm định các đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương Quý III năm 2023.

Tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2023. Vừa qua, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các đề án được phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương Quý III năm 2023 do đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý công nghiệp. Về phía Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có đồng chí Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, thẩm định 03 đơn vị: Công ty TNHH May Thái Phương, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Văn Trường, Hộ kinh doanh xưởng nội thất Thu Ý thuộc các lĩnh vực: may công nghiệp, sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm, sản xuất nội thất từ gỗ công nghiệp.

   

Đoàn kiểm tra tại Hộ kinh doanh xưởng nội thất Thu Ý

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn nhận thấy các cơ sở CNNT đã có các hạng mục đầu tư phù hợp với các nội dung trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đáp ứng với các quy định hiện hành, các nội dung thực hiện của các đề án mang tính thiết thực, ý nghĩa, động viên, khuyến khích kịp thời được các đơn vị. Các cơ sở CNNT đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ và thiết bị với giá trị đầu tư lớn qua đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện an sinh xã hội. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra, thẩm định đều đã ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất, cơ sở vật chất đảm bảo, an toàn vệ sinh môi trường.

   

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH May Thái Phương

Từ thực tế kiểm tra, thẩm định đề án khuyến công địa phương trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan để hỗ trợ vốn khuyến công cho các cơ sở CNNT Quý III năm 2023 theo quy định.

Trong thời gian qua Chương trình khuyến công đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất CNNT, tạo việc làm cho lao động nông thôn qua đó góp phần tích cực tham gia thực hiện các chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp khu vực nông thôn. Đến nay, nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí hoạt động khuyến công đã ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh; Sở Công Thương. Tích cực phối hợp với các phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng thành phố, huyện, thị xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận được với các chính sách từ chương trình Khuyến công mang lại, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động nông thôn, ổn định, phát triển bền vững.

                         

 

 Phan Thị Nhàn