Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp công nghệ số (công nghệ mã QR code) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

Triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp công nghệ số (công nghệ mã QR code) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thuộc Kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2023. Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tổ chức bàn giao và hướng dẫn sử dụng tem mã QR code sản phẩm cho các doanh nghiệp.

Theo đó, trong năm 2023, Trung tâm hỗ trợ 05 doanh nghiệp áp dụng giải pháp công nghệ số (công nghệ mã QR code) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc ứng dụng Thương mại điện tử trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp trong việc tham gia các hoạt động Xúc tiến thương mại trong thời gian qua, bao gồm: Cơ sở sản xuất bột cháo canh Kính Hương (Hỗ trợ QR code cho sản phẩm Bột cháo canh); Hợp tác xã Nông sản Vân Di (Hỗ trợ QR code cho sản phẩm tinh bột nghệ đỏ); HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ, chế biến thủy sản Long Tám (Hỗ trợ QR code cho sản phẩm Mực khô); Hộ kinh doanh Lê Văn Giáo (Hỗ trợ QR code cho sản phẩm tinh dầu tràm); Cơ sở sản xuất Rượu truyền thống Trường Chinh (Hỗ trợ QR code cho sản phẩm Rượu tam thất Trường Chinh).   Toàn cảnh lễ bàn giao và hướng dẫn sử dụng tem Mã QR code.

Tại buổi bàn giao, các doanh nghiệp đã được Trung tâm phối hợp với đơn vị thiết kế hướng dẫn về cách thức sử dụng và quản lý các tem mã QR code. Có thể thấy, việc áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã QR code) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm là việc làm rất cần thiết, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng cơ sở pháp lý cho sản phẩm, hàng hóa đáp ứng hội nhập, quảng bá doanh nghiệp và nâng tầm thương hiệu để phát triển, đồng thời người tiêu dùng có thể tra cứu toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm, cơ sở sản xuất, giúp người tiêu dùng an tâm khi mua sắm hàng hóa.

Thực hiện: Minh Tâm – TTKC&XTTM