Hiệu quả từ những mô hình trình diễn.

Mô hình trình diễn kỹ thuật là hình mẫu tối ưu cho một giải pháp sản xuất, ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, có tính đại diện cho vùng và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường. Thông qua mô hình có thể xây dựng năng lực, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình cho các đơn vị khác.

Ông Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm KC & XTTM Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật.

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động khuyến công được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình (Trung tâm) luôn quan tâm thực hiện. Từ nguồn vốn Khuyến công quốc gia, Trung tâm đã hỗ trợ xây dựng gần 20 mô hình trình diễn cho các cơ sở CNNT để phổ biến, giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời làm mô hình điển hình khuyến khích các cơ sở CNNT khác tham quan, học tập, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất. Mang ý nghĩa sâu sắc, nguồn “vốn mồi” từ hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn đã giúp các cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư, hiện đại hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu và bảo vệ môi trường giúp phát triển bền vững. Thông qua đó, xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm; từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen, phương pháp sản xuất thủ công truyền thống để áp dụng công nghệ, phương pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; góp phần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông lâm sản, chủ lực của địa phương theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế so sánh của tỉnh nhà.

Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng.

Điển hình như mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng tại Công ty TNHH Đức Quân năm 2022 với mức hỗ trợ 1.000 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công suất 24.000 tấn sản phẩm/năm với tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng, qua đó mang lại doanh thu bình quân ước đạt 60 tỷ đồng/năm; sau khi nhà máy đưa vào hoạt động sản xuất ổn định; tạo việc làm cho 35 lao động, với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/ người/ tháng. Đây là mô hình trình diễn viên nén năng lượng mới lần đầu tiên được áp dụng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Với quy mô đầu tư tương đối lớn, áp dụng công nghệ mới, hiện đại và sản xuất sản phẩm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, việc xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất viên gỗ nén năng lượng là hết sức cần thiết và phù hợp với định hướng hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển sản xuất và hỗ trợ phát triển thị trường, góp phần giúp cơ sở CNNT phát triển bền vững, đồng thời tạo ra một mô hình điểm tại Quảng Bình để giới thiệu, quảng bá. Thành công mà mô hình mang lại không chỉ về lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho lao động mà còn đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương.