Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XIII, năm 2023.

Chiều ngày 26-10-2023, tại TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XIII, năm 2023. Hội nghị do ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ông Nguyễn Bá Út – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông và ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục CTĐP đồng chủ trị hội nghị.           

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Công Thương có đồng chí Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Về phía tỉnh Đắk Nông có đồng chí Nguyễn Bá Út – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; đại diện các đơn vị trong tỉnh Đắk Nông. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình. Tham dự Hội nghị còn có đại điện các Sở Công Thương, đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên cùng đại diện một số cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

   

Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung ghi nhận công tác khuyến công của cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh để nắm bắt diễn biến tình hình của các đơn vị thụ hưởng trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Tuy  nhiên, với kết quả thực hiện của cả khu vực trong 9 tháng năm 2023 đạt 58,3% thì các đơn vị thực hiện công tác khuyến công của khu vực cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm.

Theo đó, Cục trưởng Ngô Quang Trung nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị cần bám sát diễn biến tình hình của cơ sở CNNT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện các đề án khuyến công đúng tiến độ, hiệu quả; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các đề án; rà soát, đánh giá và có văn bản đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch kinh phí kịp thời.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2022 của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên là 69,3 tỷ đồng đạt 95,6% so với kế hoạch năm. Trong đó: Khuyến công quốc gia (KCQG) tổng kinh phí thực hiện đạt 94,8% so với kế hoạch và chiếm 39,8% kinh phí khuyến công thực hiện toàn vùng; khuyến công địa phương (KCĐP) tổng kinh phí thực hiện đạt 96,1% so với kế hoạch và chiếm 60,2% kinh phí khuyến công toàn vùng. Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận…

Bước sang năm 2023, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của 15 tỉnh, thành phố khu vực MT-TN là 78,7 tỷ đồng, cao hơn 8,5% so với kế hoạch năm 2022 (72,5 tỷ đồng), trong đó: Kinh phí KCQG giao theo kế hoạch 28,4 tỷ đồng, chiếm 36,1% kinh phí khuyến công toàn vùng; Kinh phí KCĐP giao theo kế hoạch 50,3 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng kinh phí KCĐP kế hoạch năm 2023 (205,7 tỷ đồng) và chiếm 63,9% kinh phí khuyến công toàn vùng.

Trong 9 tháng năm 2023 kinh phí toàn vùng đạt 45,9 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch năm, cao hơn 85,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Kinh phí KCQG thực hiện 18,3 tỷ đồng đạt 64,4% kế hoạch năm; Kinh phí KCĐP thực hiện 27,6 tỷ đồng đạt 54,9% kế hoạch năm.

 Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe tham luận và thảo luận của đại diện một số Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công các tỉnh thành tại khu vực phía miền Trung – Tây Nguyên, Cục thương mại điện tử ( Bộ Công Thương) về tình hình hoạt động khuyến công như: Tác động của chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh; Đề xuất giải pháp hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2023; Đề xuất kiến nghị đối với việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công…)

   

Ông Lê Mậu Khánh – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị Ông Lê Mậu Khánh – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình cho biết, chính sách khuyến công đã có tác động hiệu quả đến sự phát triển bền vững của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chính sách khuyến công đã khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần tăng cường sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tác động tích cực đến nhận thức của các cơ sở công nghiệp nông thôn, làm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn hiểu rõ về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nông thôn nói riêng. Mặc dù mức hỗ trợ đối với từng dự án chưa lớn, nhưng đó là sự khẳng định hướng đi đúng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong phát triển kinh tế, được các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận, giúp cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp vững tin trong quá trình đầu tư. Các cơ sở công nghiệp nông thôn sau khi nhận được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đã có sự phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành Công Thương tỉnh Quảng Bình.

   

Cục trưởng Ngô Quang Trung đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công khu vực MT-TN năm 2022

Ghi nhận và động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Ngô Quang Trung đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công khu vực MT-TN năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã trao cờ cho Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị – đơn vị đăng cai Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XIV, năm 2024.

 

 

Lê Minh Phương  – Phòng Khuyến công