Mời tham gia chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia tại tỉnh Phú Thọ

          Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023, Kế hoạch Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Quý Mão 2023, Sở Công Thương Phú Thọ tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023 và Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp chè khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

          1. Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023

Thời gian: dự kiến 07 ngày, từ ngày 24/4 - 30/4/2023.

Địa điểm tổ chức: thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chính sách hỗ trợ: theo quy định của Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (không quá 50% kinh phí thuê gian hàng, tối đa 10 triệu đồng/01 đơn vị).

Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp chè khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Thời gian: dự kiến buổi chiều ngày 24/4/2023.

Hình thức/địa điểm: Trực tiếp tại thành phố Việt Trì và trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Chính sách hỗ trợ: theo quy định của Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết và tham gia.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

1.  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương Phú Thọ

Địa chỉ: Số 28B đường Kim Đồng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3841447

Người liên hệ: Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Chuyên viên phòng Khuyến công và Phát triển thương mại; Di động: 0943008889

2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình

Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại/Fax: 0232.3796967.

Người liên hệ: Đ/c Lê Thị Hồng Nhung - CV phòng Hành chính - Tổng hợp và Xúc tiến Thương mại; Di động: 0912747353

                                                                             Thực hiện: Hồng Nhung