Kiểm tra, thẩm định các đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương Quý II năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023. Từ ngày 25-28/7/2023,  Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các đề án được phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương  Quý II năm 2023 do đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn, cùng thành viên là các cán bộ thẩm định thuộc Phòng Quản lý Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, thẩm định 08 đơn vị: Công ty Cổ phần ĐTTM Ánh Dương; Công ty TNHH Hoàng Lâm; Công ty TNHH Cổ phần Aluminum Quảng Bình; Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất An Phát; Công ty TNHH Kết nối Design; HTX sản xuất kinh doanh - dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn; HTX tái chế rác sinh hoạt Hải Đăng; Công ty TNHH Trường An Phát thuộc các lĩnh vực: sản xuất viên nén năng lượng; sản xuất dăm gỗ; sản xuất cửa nhôm, cửa cuốn; sản xuất mộc nội thất; sản xuất hạt nhựa tái chế; chế biến đá mỹ nghệ.

   

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Aluminum Quảng Bình

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn nhận thấy các cơ sở CNNT đã có các hạng mục đầu tư phù hợp với các nội dung trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đáp ứng với các quy định hiện hành. Một số cơ sở CNNT đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ và thiết bị với giá trị đầu tư lớn qua đó đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương như Công ty Cổ phần ĐTTM Ánh Dương, Công ty TNHH Hoàng Lâm… Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra, thẩm định đều đã ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất, cơ sở vật chất đảm bảo, an toàn vệ sinh môi trường.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, các nội dung thực hiện của các đề án Khuyến công địa phương mang tính thiết thực, ý nghĩa, động viên, khuyến khích kịp thời được các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất, giúp các doanh nghiệp nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị mà trước đây các doanh nghiệp sử dụng; tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng được nghe các ý kiến trao đổi, phản ánh những khó khăn của các đơn vị đang gặp phải như: Ảnh hưởng bởi hậu Covid-19, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất do cắt giảm sản lượng sản xuất, tình trạng mất điện nên khiến nhiều doanh nghiệp phải chuyển từ làm ca ngày sang làm đêm; thiếu vốn, nhân lực…

   

Đoàn kiểm tra tại HTX tái chế rác sinh hoạt Hải Đăng

Từ thực tế kiểm tra, thẩm định đề án khuyến công địa phương trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan để hỗ trợ vốn khuyến công cho các cơ sở CNNT Quý II năm 2023 theo quy định.

Chương trình Khuyến công địa phương hàng năm là chương trình hỗ trợ rất thiết thực cho các cơ sở CNNT trong tỉnh phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Thông qua đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

               

    Phan Thị Nhàn - TTKC&XTTM