Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP.

Trong thời gian qua, Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT), sản phẩm OCOP đã phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi huyện, mỗi xã giúp giải quyết những vấn đề căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh đã tạo thương hiệu cho từng địa phương, đem lại giá trị kinh tế cao, được nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Thực hiện Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc Ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình (Trung tâm) thực hiện đề án Hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT, sản phẩm OCOP với đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn.   Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của HTX SX, KDDV Hiền Thuấn.

Phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương,tận dụng lợi thế về sản phẩm từ củ mình tinh, củ nghệ, HTX đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị trong chế biến các sản phẩm từ củ mình tinh, củ nghệ tạo ra đa dạng các sản phẩm như: Tinh bột nghệ, viên tinh bột nghệ, bột mình tinh, bánh xoài… các sản phẩm được sản xuất theo chuỗi giá trị từ nghệ, mình tinh sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho cả HTX và người nông dân. Nhằm xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, khai thác tiềm năng, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phươngđơn vị đã đầu tư xây dựng phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Đến nay phòng trưng bày của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, không gian rộng rãi, bố trí sắp xếp khoa học. Đồng thời đơn vị đã kết nối với trên 15 cơ sở CNNT có sản phẩm đạt chứng nhận CNNT tiêu biểu các cấp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh như HTX nấm sạch và Kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bắc Tiến, HTX sản xuất cây dược liệu sạch và Kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm... để lựa chọn các sản phẩm trưng bày. Phòng trưng bày sẽ là cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng trong vấn đề tiêu thụ những sản phẩm được chứng nhận an toàn, sạch và chất lượng. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quảng bá các sản phẩm rộng rãi trên thị trường; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, đẩy lùi tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo động lực để cho các cơ sở CNNT kết nối, mở rộng thị trường và tiếp tục nghiên cứu, đưa ra thị trường những sản phẩm mới chất lượng, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

   

Các sản phẩm từ nghệ và mình tinh của HTX SX, KDDV Hiền Thuấn.

Trong Quý II/2023 từ nguồn kinh phí Khuyến công địa phương, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra thẩm định và hỗ trợ 50 triệu đồng cho mô hình phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT, sản phẩm OCOP củaHTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn. Dù nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều nhưng đây là tiền đề tạo động lực cho các cơ sở CNNT kết nối, mở rộng thị trường và tiếp tục nghiên cứu, đưa ra thị trường những sản phẩm mới chất lượng, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm.

Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT, sản phẩm OCOP, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các hình thức xúc tiến thương mại trực tuyến như: các sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử,... để từng bước ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng kênh quảng bá, bán hàng và chuyển đổi số./.

Thực hiện: Phan Thị Nhàn  - TTKC và XTTM