Phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023.

Vừa qua, Cục Công Thương Địa phương có công văn số 1168/CTĐP-QLKC về việc giao bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, kèm theo Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 09/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023 (đợt 3).

                 Mô hình sản xuất viên nén gỗ tại Công ty TNHH Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình

Theo đó, Cục Công Thương địa phương giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình thực hiện bổ sung 02 đề án: (1) Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất viên nén gỗ; (2) Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền công nghệ trong sản xuất dăm gỗ; với tổng kinh phí hỗ trợ 1.300 triệu đồng.

 

Dây chuyền công nghệ trong sản xuất dăm gỗ tại Công ty TNHH Hoàng Lâm

Việc giao bổ sung 02 đề án khuyến công quốc gia năm 2023 của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương cho tỉnh Quảng Bình là vô cùng thiết thực. Thông qua đề án xây dựng mô hình trình diễn trong sản xuất viên nén gỗ và hỗ trợ ứng dụng dây chuyền công nghệ trong sản xuất dăm gỗ sẽ góp phần giúp cơ sở công nghiệp giải quyết khó khăn, mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo niềm tin, sức lan toả, động lực cho các cơ sở công nghiệp trong tỉnh, giúp hoạt động công nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.

 

Phan Thị Nhàn  – TTKC và XTTM