Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”, Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 688/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng lưới phân phối nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển kênh phân phối hàng hoá của tỉnh Quảng Bình ở nước ngoài, góp phần tăng quy mô, thị trường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng tại các hệ thống phân phối hàng nước ngoài; Kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trong nước tham gia hiệu quả hơn vào kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài;  Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với với các đại sứ quán, thương vụ Việt Nam, các tổ chức xúc tiến thương mại, Hội người Việt Nam ở nước ngoài, các cục, vụ của Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan để triển khai, phát triển hạ tầng thương mại và kết nối, đưa hàng hoá Việt Nam nói chung và các sản phẩm hàng hóa tỉnh Quảng Bình nói riêng vào hệ thống phân phối tại nước ngoài; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hình thức đa dạng để tiếp cận thị trường; Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất xanh, sạch, bền vững, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao, mang giá trị tăng cao cho hàng hoá xuất khẩu của tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, Hỗ trợ thông tin thị trường cho khoảng 1.000 lượt doanh nghiệp; Hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho 1.000 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng; Tổ chức 200 - 300 lượt doanh nghiệp kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; Phấn đấu đến năm 2030, có từ 03- 05 sản phẩm chủ lực của tỉnh Quảng Bình có mặt tại chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến tại tất cả các quốc gia có Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Kế hoạch đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng cơ sở dữ liệu; Tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp; phát triển hệ thống phân phối ở nước ngoài; Định hướng tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá tỉnh Quảng Bình qua các sàn thương mại điện tử; Triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế; Hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường; Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Bình xây dựng năng lực cung ứng cho thị trường nước ngoài; Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình từng bước thích nghi, chuyển đổi sản xuất đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững; Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các mặt hàng nông sản, hàng chủ lực của tỉnh; Tổ chức các hoạt động kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài cho các doanh nghiệp Quảng Bình; Xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài xây dựng chiến lược thu mua bền vững

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch này; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Kế hoạch đến các địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; Tăng cường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, các cơ quan Thương vụ, văn phòng Xúc tiến thương mại ở nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài; Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai Đề án theo yêu cầu của Bộ Công Thương./.

Nội dung Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm

Thực hiện: Minh Tâm