Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2023 (Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2023)

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023. Với mục tiêu hợp tác, liên kết, Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2023 sẽ tạo điều kiện cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư của các quốc gia trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, các nước trong khu vực ASEAN trực tiếp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường.

Thời gian: từ ngày 03/8/2023 đến ngày 08/8/2023.

Địa điểm: tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết và đăng ký tham gia

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

1.     Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0084-236-3896571.

Website: www.itpc.danang.gov.vn

Email: tpc@danang.gov.vn hoặc danangtpic@gmail.com

2.     Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình

Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn,TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại/Fax: 0232 3796967;   

Người liên hệ: Lê Thị Hồng Nhung - CV phòng Xúc tiến Thương mại

Điện thoại: 0912.747.353

                                  Thực hiện: Hồng Nhung - P.HCTH-XTTM