Hoạt động khuyến công Quảng Bình năm 2022 – Hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi sau đại dịch Covid-19

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức trước dịch bệnh Covid-19, các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu vốn đầu tư, lãi suất cho vay ngân hàng cao, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu, các đơn hàng bị hạn chế, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều… Trước tình hình đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) đã triển khai các biện pháp hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất viên gỗ nén năng lượng.

Với việc bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương, Trung tâm đã tích cực triển khai đồng bộ, đa dạng các biện pháp hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.Về khuyến công quốc gia: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng, công suất 24.000 tấn sản phẩm/năm cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Quân với kinh phí hỗ trợ: 1.000 triệu đồng; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất ván gỗ bóc tốc độ cao cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Ninh với kinh phí hỗ trợ: 300 triệu đồng. Về khuyến công địa phương, thực hiện tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thiết kế bao bì nhãn mác, máy móc thiết bị cho 26 cơ sở công nghiệp nông thôn với tổng kinh phí 2.500 triệu đồng. Các đề án có quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao với các nội dung hoạt động khuyến công hỗ trợ đa dạng, tập trung trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, cơ khí, may mặc, hàng thiết yếu… sản phẩm nhằm phát huy các lợi thế so sánh của địa phương về nguồn nguyên liệu, nhân công sẵn có để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các cơ sở phát triển bền vững. Thông qua đó góp phần cải thiện sinh kế, giải quyết nhiều công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập cho nhiều lao động nông thôn trên địa bàn, xây dựng thị trường ổn định, mang lại giá trị kinh tế lớn, đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh nhà.

Ngoài ra, Từ nguồn kinh phí khuyến công Trung tâm đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn giới thiệu quy trình công nghệ xử lý phế phẩm trong sản xuất, chế biến nông lâm, thủy, hải sản; 02 hội nghị tập huấn giới thiệu về sản xuất sạch hơn và ứng dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến nông, lâm, thủy sản cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo cơ hội cho các cơ sở CNNT gặp gỡ, trao đổi, giải đắp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cũng như nắm vững những chính sách, thông tin liên quan về quy trình, công nghệ xử lý phế phẩm, sản xuất sạch hơn và ứng dụng sản xuất sạch hơn để áp dụng thực tiễn tại đơn vị mình, nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng đầu ra cho sản phẩm CNNT.

 Hội nghị tập huấn giới thiệu về sản xuất sạch hơn và ứng dụng sản xuất sạch hơn.

Những ngày cuối năm 2022, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022 dưới sự chủ trì của Sở Công Thương, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời qua đó khích lệ tổ chức, cá nhân, các đơn vị tiếp tục phát huy năng lực hoạt động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đà tăng trưởng chung của tỉnh, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình tham gia mở rộng và phát triển thị trường.

 Hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Có thể nói các chương trình khuyến công đã đa dạng, cụ thể hóa các giải pháp hỗ trợ các cơ sở CNNT phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Qua đó, hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển CNNT; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, khuyến công cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân yên tâm và tin tưởng vào cơ chế, chính sách của nhà nước.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023 để tiếp sức cho cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất, kinh doanh, trung tâm sẽ tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương phối hợp với phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất theo hướng bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Quảng Bình.

                                      TH: Phan Thị Nhàn  - TTKC và XTTM