Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tích cực đẩy mạnh hoạt động khuyến công năm 2023.

Năm 2023 kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Công Thương, Sở Công Thương phê duyệt, giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình (Trung tâm) thực hiện nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thông qua các hình thức hỗ trợ cho cơ sở, doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn qua đó tăng năng suất chất lượng mẫu mã, giá thành sản phẩm, tăng doanh thu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động đặc biệt là lao động nông thôn.

Thực hiện nhiệm vụ Khuyến công quốc gia theo Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình được phê duyệt 01 đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong nước với kinh phí hỗ trợ là 1.120 triệu đồng. Đến nay đề án đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của Cục Công thương địa phương.

   

Hoạt động hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong nước

Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khuyến công quốc gia năm 2023 được giao, Trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp đăng ký bổ sung kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2023 với 04 đề án đồng thời xây dựng kế hoạch Khuyến công quốc gia năm 2024 phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, nhằm hỗ trợ, phát triển những ngành, nghề có tiềm năng nổi trội và lợi thế cạnh tranh.

Thực hiện nhiệm vụ Khuyến công địa phương trong 9 tháng đầu năm 2023, đươc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt các chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể: Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình, Báo Quảng Bình tổ chức công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước; biểu dương gương điển hình tiên tiến về sản xuất CN - TTCN và Thương mại. Thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ các đơn vị có đề án đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN đăng ký vốn khuyến công địa phương Quý I, II và Quý III năm 2023 cho 15 cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động trên nhiều lĩnh vực may công nghiệp, sản xuất cửa nhôm cao cấp, sản xuất tăm tre làm trầm hương, sản xuất viên nén năng lương, sản xuất hạt nhựa tái chế, chế biến đá mỹ nghệ... với tổng kinh phí ước tính 2.475 triệu đồng qua đó thu hút vốn đầu tư của các đơn vị với tổng vốn gần 20 tỷ đồng. Triển khai Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 với nội dung phát triển hệ thống phân phối bền vững thông qua cấp phát miễn phí 2.000 túi vải không dệt có in thông tin tuyên truyền đến các siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, hướng dẫn về sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua cấp phát miễn phí 500 chai thủy tinh dung tích 350ml.

   

Hoạt động hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở CNNT

Để hoàn thành nhiệm vụ khuyến công năm 2023, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia, Khuyến công địa phương, đồng thời thường xuyên rà soát tình hình triển khai kế hoạch khuyến công; chủ động thực hiện khảo sát, tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất CN-TTCN để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, kinh phí phù hợp với tình hình thực tế. Phối kết hợp giữa các đơn vị thuộc Sở Công Thương với UBND, phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng thành phố, huyện, thị xã và các cơ sở CNNT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của trung ương và tỉnh; giúp các cơ sở CNNT nhận thức được những hiệu quả từ chương trình khuyến công mang lại.

Tích cực đi sâu, sát cơ sở để nắm bắt những khó khăn vướng mắc của cơ sở, tuyên truyền vận động, tư vấn hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp về pháp luật, khởi sự doanh nghiệp, kỹ thuật công nghệ đến các thông tin kinh tế, thị trường, giá cả... Chủ động nắm bắt, phân tích tình hình và bám sát các mục tiêu, theo quy định hiện hành về chính sách khuyến công và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tập trung các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất CN-TTCN. Cùng với đó, thường xuyên trao đổi thông tin, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Năm 2023, công tác khuyến công quốc gia và địa phương dự kiến hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt kết quả tốt, từ đó tạo được động lực cho sự phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, thu hút và giải quyết nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và thúc đẩy phát triển kinh tế.

 

 

Phan Thị Nhàn - TTKC&XTTM