Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vừa nhận được công văn số 332/SCT-QLTM ngày 23/02/2022 của Sở Công Thương Nghệ An về việc hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá kết nối tiêu thụ Sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã công nhận 403 sản phẩm OCOP (359 sản phẩm 3 sao, 43 sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm đề nghị Trung ương công nhận 5 sao). Nhằm hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình cung cấp thông tin tới quý Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm OCOP để tìm hiểu thông tin và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An. (có danh mục chi tiết kèm theo).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

– Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 70 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

– Người liên hệ: Bà Trần Thị Mỹ Hà – Trưởng phòng, điện thoại: 0915.691.579, email: myha.sct@gmail.com; ông Nguyễn Văn Khang – chuyên viên, điện thoại: 0917.128.786, email: nguyenkhangmt@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp với các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP đính kèm tại Công văn số 332/SCT-QLTM ngày 23/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Minh Tâm: HC-TH&XTTM